header pattern

Szolgáltatások

Címeres nemeslevél

A GénKapocs Családfakutató Iroda, minden olyan dokumentum beszerzését elvégzi, mely valamilyen módon köthető a család megismeréséhez. Nem feltétlenül csak a klasszikus családfakutatási munkát végzem el, hanem egyes célszemélyekről keletkezett dokumentumokat is vizsgálat alá veszek. A lentebbi felsorolás nem teljes, az csak támpontot adhat az érdeklődő számára.

CSALÁDTAGOKRA VONATKOZÓ IRATOK

Családfa kutatása, ameddig a megrendelő kéri, illetve ameddig lehetséges.

Családtagokkal kapcsolatos dokumentumok digitális archiválása.
(a fentebbiekbe a talált iratok digitális rögzítése tartozik ide)

Családfa felrajzoltatása, festése és bekereteztetése
(fentebbiekbe a születési – házassági – halálozási dátumok tartoznak bele)

 

CSALÁDRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK

Családtagok, fényképeinek kutatása

Családi okiratok kutatása

Családokra vonatkozó irodalmi kutatások

 

GYÁSZ PAPÍROK

Családtagok végrendeleteinek vizsgálata

Gyászjelentések kutatása

Örökösödéssel kapcsolatos iratok

 

MUNKÁSSÁGGAL KAPCSOLATOS IRATOK

Céhes levelek kutatása

Katonai adatok kutatása

Elhívatottság alapján pl. ha valaki a város vezetésében vállalt szerepet, akkor eredeti kéziratra is szert lehet tenni.

Iskolai dokumentumok

 

NEMESSÉGGEL KAPCSOLATOS IRATOK

Nemesi oklevelek felkutatása

Nemességi perek vizsgálata

Leszármaztatási levelek

 

VITÉZI RENDI KUTATÁS

Országos Vitézi Szék iratainak kutatása

Országos Vitézi Széket felszámoló bizottsági iratok beszerzése

 

ÁLTALÁNOS KÖZIRATOK

Népszámlálási adatok gyűjtése

Családi címlista készítése, a régi várostérképre archiválása

 

VAGYONI IRATOK

Vagyoni nyilatkozatok

Telek könyvek

Adózási levelek

 

HIVATALOS IRATOK

Városokkal, településsekkel kapcsolatos városvezetési, és helytörténeti iratok rögzítése.

Pl. a település bíróinak, papjainak, gazdasági szerveinek, testületeinek, főhadnagyának, adószedőinek, közjegyzőinek, polgármestereinek stb stb. papírjainak kutatása

 

EGYHÁZI IRATOK

Egyházzal, felekezettel kapcsolatos dokumentumok

 

JOGI IRATOK

Bírósági levelek, perpapírok kutatása

Gyámság alá vont vagy örökbefogadott személyek kutatása

 

NÉVSZÁRMAZÁS

Névváltoztatási okiratok gyűjtése

Név eredet vizsgálat

 

DEMOGRÁFIAI KUTATÁS

Kivándorlással kapcsolatos iratok

Hajózási dokumentumok

Költözködéssel, betelepüléssel kapcsolatos dokumentumok

 

VEKTOROS CÍMERKÉSZÍTÉS

Egyedi megrendelésre rajzolt családi címerek.

Leírás, skicc vagy már létező korabeli rajz alapján elkészített grafikai címerrajz.

Tekintse meg a leírást és a galériát erre a linkre kattintva.