header pattern

Kutatási referenciák

Bodoki - Henter család

Az Erdélyországból, sepsibodokról származó család genealógiája részben ismert volt. De ilyen névvel, hogy Henter, két családot jegyeznek irodalmaink és ezt rendszeresen keverik, hol egy lapon említik. A sepsiszentiványi nemes és báró famíliával említik irodalmaink egyszerre, de ennek semmi nyoma sincsen, sőt egy Pálmay Józsefhez írt levélben egy családtag ezt egyenesen cáfolja. Az 1588-ig bizonyosan bemutatható családfa kutatásakor több megye levéltárában kellett kutatnom. Külön köszönet a Békés Megyei Levéltárnak a magas szakmai segítségükért, és rugalmasságukért. A családot említik Máramarosban, Szatmárban, Küküllőben és Békésben is, ám a legnagyobb kincset mégis csak a rengeteg bizonyíték mellett az jelenti, hogy ügyfelem dédnagyapjának Bodoky-Henter Gyulának a börvelyi (ma Románia, Szatmár megye) temetőben, sikeresen megtaláltam az obeliszkjét, amit a település mái napig nagy becsben tart. A család több egyházi és politikai szereplővel működött, illetve Békés vármegyében elévülhetetlen érdemeket szerzett a Körös-Berettyó szabályozásakor.

Csuka család

Hihetetlen mennyiségű iratot, mintegy százharminc (130) oldalt sikerült a családnak átadni, de még koránt sincs vége a kutatásnak. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a család nemességi ügyei közül a bizonyságlevelet, a címeres nemeslevél leiratát és több korabeli genealógiai tabellát sikerült átadnom, hanem ez azt is fényesíti, hogy mindezt három vármegyéből. Mind Hajdú, mind Szabolcs és Szatmár vármegyékben sikerült a család iratait begyűjteni, és digitalizáltatni. A nagy genealógus elődök, mint pl. Gorzó Bertalan, vagy Herpay Gábor írásaiból kiderült, hogy a család több helyről is írja magát, és akár ez két család is lehet, azonban a GénKapocsnak sikerült tisztázni a viszonyokat. Az iratanyagokból kiderült, hogy egy hasonnevű személy, nemesedő pere alkalmával, egy másik család címeres nemeslevelére hivatkozott melyet meghamisított, és több tanú is állította, hogy a csaló Csuka nem élt soha nemesi szabadságban, s talán így kerülhetett be az említett irodalmakba. A család egyéb iránt Szatmár vármegyéből származik.

Feyér család

A 2015-ös évi munkáim közül ennek a családnak a felderítését emelném ki az egyik legérdekesebb kutatásnak. Nem csak azért, mert egy „félreértést” követően a családot félrevezette az előző iroda, hogy egyáltalán közük van ehhez a családhoz, hanem azért is mert a miskolci Herman Ottó múzeumban a család uráról és nagyasszonyáról (illetve a korabeli házukról és az oldalágon lévő rokonokról) is sikerült egy hagyatékban fotókat találnom. A család egyébként amellett, hogy egy gyógyszerész dinasztia, igen nagy szerepeket töltöttek be vármegyék szerte. Nem kisebb családdal, mint a krasznyikvajdai és szentimrei Szentimreyekkel állnak rokonságban. Abaúj vármegyéből ered a törzsük, ahol is 1653-ban kaptak III. Ferdinándtól címeres nemeslevelet. Ezen család a kutatásakor nagyban szerepet játszott a Sátoraljaújhelyi Levéltár odaadó munkája.