header pattern

Kutatási referenciák

Petrikovics család

Aki nyíregyházi vagy szarvasi annak nem kell ezt a nevet bemutatni. Sőt annak sem, aki valaha foglalkozott már a tirpákok sorsával és ismerkedett a történetükkel. A ma Budapesten élő fiatalember édesapját szerette volna meglepni a család történetével, és címerével, de ez sajnos csak két évig tartó várakozás után sikeredett. Azzal tisztában voltak, hogy annak a Petrikovics János csizmadiának a leszármazottjai, aki 1753. május 16-án gróf Károlyi Ferenc hívására saját birtokaira hívott tót ajkú népeket és ekkor vitathatatlan érdemeket szerzett, de azt már nem tudta a család, hogy mely Petrikovics familia leszármazottja a János. Mintegy 30 oldalas bizonyítékot szerezve a GénKapocs bebizonyította, hogy a János annak a P. családnak a sarja, ki 1652-ben szerzett címeres nemeslevelet, és ezt kihirdették Pest, Békés és Szabolcs vármegyében egyaránt.


Laskay család

Ezen család történetének a felállításában, mint társszerző szerepel a GénKapocs. A genealógiáját kollégám Pálmai András készítette ki nagyszerű munkájával az ügyfél számára kiváló és részletes tabellát adott át. Én a család nemességének a bizonyítását végeztem, ahol is Besenyőd települést és annak környékét kellet szemügyre venni. Bebizonyosodott hogy nincs lehetetlen, és a családról nagy mennyiségű iratot találtam, illetve a család legnagyobb ereklyéjét a címeres nemeslevelet is épségben igen kiváló állapotban leltem meg. A család gyökerei Veszprém vármegyéig nyúlnak, majd a XVII. században telepedtek először Besenyődre, majd Levelekre. A család több ágát sikerült megrajzolni, és a család 1808-ban keletkezett nemességet igazoló peréből is számos felmenőre és ágra bukkantam.


Fazekas család

Az egyik legérdekesebb kutatás, melyet valaha elvégeztem. Itt kell megjegyezni, hogy ezen református lelkészi család genealógiájának a felállításához egyetlenegy anyakönyvet nem használtam fel, ellenben számos más forrást felhasználtam. A debreceni Református Kollégium levéltárában található egyházi értesítők alapján összeállított családfa megmutatta, hogy a Fazekas dinasztia Kiskaposról származik, és első ismert ősüket az 1720-as összeírás alkalmával mint szőlőbirtokos említik a források. A család a régi Bereg vármegyében élt, és számos településen tett lelkészi szolgálatot. Legismertebb tagja az a Dániel, ki vitathatatlan érdemeket szerzett az 1848-as szabadságharcban.