header pattern

Kutatási referenciák

porubai Porubszky család

Ennek a családnak a kutatására a 2011-es évben kaptam megbízást. A család ma élő leszármazottai a Nyírségben élnek, de a család története egészen a Felvidékig nyúlik. A négy Purubszky család közül, én a Porubáról származó, és előnevüket erről a településről szerző család kutatásában vettem részt. A genealógiai tabella felállítása után, mely Udvardon át - Érsekkétyen keresztül, egészen Nagyölvedig vezetett találtuk meg,  (az ügyféllel szorosan együttműködve) azt a Györgyöt, ki nemességi perben igazolta nemesi mivoltát, és így lehetett kapcsolni ahhoz a Porubszky családhoz, kik 1655-ben nyertek nemességet III. Ferdinándtól. Kiterjedt nagy családról van szó, kiknek tagjai soltészek voltak.


Balogh család

Ennek a családnak a története igen nagy utat járt be. A család a XVII. században telepedett le Bereg vármegyébe és ott nagy terjedelmű és megbecsült közbirtokos családdá vált. Ezzel párhuzamosan egy másik ág felbukkant Zemplén környékén is. Ennek a családnak a kutatása alatt három tabellát is sikerül felállítanom. Egyet a nemességet szerző lemenői és mellékági rokonságáról, egyet egy későbbi dátummal a nemességet igazoló unoka részéről Abaúj-Torna vármegyében, és igen nagy szerencse révén, egy Kárpátaljai lelkész segítségével sikerült olyan forrást találni, ahol a Bereg vármegyébe szakadt ág nemességigazolási okirataihoz is hozzájutottam. A család 1665-ben nyert címeres nemes levelet I. Lipóttól. A kutatás nehézségét az adta, hogy három országban kellett a kutatást elvégezni.


gyulafalvi (duliczi) Bujovszky család

Már régóta kutatom ennek a családnak a Bihar és Békés vármegyei ágát. Eredetileg Turóc vármegyéből származnak, és itt birtokos családként szerepelnek. Sok felvetés adódott e név hallatán, hogy vajon honnan is származik a család, és a legvalószínűbbnek az látszik, (mi egy dokumentum is megerősít 1571-ből) hogy Lengyelhonból szakadtak ide Bolowszky Jakab révén kb. 1550 környékén. A családról rengeteg irat keletkezett, egyrészt a vármegye életében vállalt szerepeik által, másrészt birtokaik révén, harmadrészt a nemességet igazolások alkalmával egyaránt.  A család a történelem során szerteágazott az országban. Itt érdemes megemlíteni Ferencet,  a Heves és Külső-Szolnok vármegye alispánját az 1684-1688 évekből.