header pattern

Apaági leszármazás

Azaz patrilineáris leszármazás, az a rend, amikor egy társadalmi csoporton belül a családnév, a rang, a vagyon a fiágon az apa után öröklődik. Az európai társadalmakban általában apaági a leszármazás rendje, elsősorban a családnév, a cím az ...

Vérrokonság

Másképpen konszangvinikus rokonság, a leszármazás útján létrejött rokoni kapcsolat. A vérrokonságba nemcsak a vér szerinti rokonok, le- és felmenők, hanem az adoptáció útján bekerültek is beleszámítottak. A vérrokonságnak a biológiai ...

Házassági rokonság

Azaz affiniális rokonság, a házasság útján létrejött rokoni kapcsolat, ellentétben a vérrokonsággal, amely leszármazáson alapszik. A házassági rokonságba tartozik az após, anyós, meny, vő, sógorok, sógornők stb. és ezek rokonsága. A népi ...

Keresztlevél

Korabeli születési anyakönyvi kivonat, amely a születés tényét rögzítő okirat. Ebben (több más adat mellett) szerepel a megszületett személy neve, a születés ideje, helye, a szülők neve, lakóhelye. A szülés helye szerinti illetékes parókia ...

Anyaági leszármazás

Azaz matrilineáris leszármazás, az a leszármazási rend, amikor egy társadalmi csoporton belül a családnév, a rang és a vagyon is női ágon, az anya után öröklődik. Az európai parasztságnál, így Mo.-on is a név apaágon öröklődik. Kivétel, ...

Műrokonság

Nem vérrokon személyek szabad elhatározásukból a rokonsággal egyenértékű kapcsolatot teremtenek, ezt valamilyen aktussal megerősítik, az egész közösség tudomására hozzák s a kapcsolat konzekvenciáit viselik. A műrokonság nem azonos a ...

Rokonság

Az az emberi csoport, amelynek összetartozása vér szerinti leszármazás vagy/és házassági kapcsolat folytán jött létre. A rokonság fogalmát nem lehet elhatárolni, kiterjedése tudatilag és gyakorlatilag, időben és térben változó. A ...

Szomorúlevél

A halotti beszéd egy jelentős személyiség életének és tetteinek összefoglalása, melyet nyomtatásban is megjelentettek és gyakran igen nagy terjedelmű volt. A temetésen ebből is idéztek. Sok értékes történeti, heraldikai, genelógiai és egyéb ...