header pattern

Házassági rokonság

Azaz affiniális rokonság, a házasság útján létrejött rokoni kapcsolat, ellentétben a vérrokonsággal, amely leszármazáson alapszik. A házassági rokonságba tartozik az após, anyós, meny, vő, sógorok, sógornők stb. és ezek rokonsága. A népi szokásjog a rokonokhoz, az atyafisághoz számítja a házassági rokonságot is, ezeket sógor, sógorság névvel emlegetik.

Sógorság

A házastársak vér szerinti rokonainak kapcsolata. A sógorság házassági rokonság (affiniális rokonság) kategóriájába tartozik. A két rokoni csoport között nincs vérségi kapcsolat, de a házasságkötés szertartásainak és a lakodalom megülésének megtörténte után rokoni viszonylatba kerülnek egymással. A sógorság lehet egyenesági vagy oldalági. Egyenesági sógorságban vannak a házastársak szülei ( nász), ezt a viszonyt a Dunántúlon a nászok szólító terminológiája is tükrözi, ahol sógornak, sógorasszonynak hívják egymást. Sógorságban vannak egymással a házastársak oldalági rokonai, legszorosabbnak számít a sógorság a testvérek házastársai között, ennek neve vérsógorság. A vérsógorok testvérei szintén sógorságban vannak egymással.

Kattintson a nagyításért

A rokonság számontartásának intenzitása szerint a sógorság is lehet igen kiterjedt, több generáción keresztül öröklődött, vagyis másod, harmad unokatestvérek házastársainak rokonsága is tarthatja a sógorságot. R. k. vidéken azt tartották, hogy aki valamely ízben az egyik házaspárnak rokona, ugyanolyan ízben a másik házastársnak sógora. Szokás egyes helyeken, hogy ha sógorságba kerülnek egymással, első alkalommal ünnepélyesen sógorpoharat isznak. A sógorság nem olyan szoros kapcsolat, mint a vérrokonság. „Sógorság, komaság nem nagy atyafiság.” A sógorságnak elsősorban mint érdekcsoportnak volt jelentősége. – A sógorok, sógornők megszólítása és egymáshoz való viszonya a magyar nyelvterületen különböző volt. ( még: ángy, sógor, sógornő)

Ángy

A családba vagy a közeli rokonságba tartozó vér szerinti férfirokon felesége. Pl. ángy az apai nagybácsi felesége, a férfitestvér felesége. Ha a rokonsági kapcsolatok kiterjedtek, és azt erősen tartják, akkor a vér szerinti, apaági fel- és lemenő összes férfirokonok feleségeit általában ángynak szólítják. Az ángy kifejezést az ego a nőrokon korának, rokoni fokozatának megfelelően jelzővel vagy kicsinyítő képzővel kibővítheti. Pl. apai férfitestvérének felesége lehet öregángy, ángyinéni, nagyángy, vagy a fiatalabb férfitestvér felesége lehet: kisángyi, ángyika stb. Az ángy szónak népnyelvi változatai: ángyó, ángyós, ángyóka, ángya, gyángyi, gyángyika.

Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon