header pattern

Műrokonság

Nem vérrokon személyek szabad elhatározásukból a rokonsággal egyenértékű kapcsolatot teremtenek, ezt valamilyen aktussal megerősítik, az egész közösség tudomására hozzák s a kapcsolat konzekvenciáit viselik. A műrokonság nem azonos a házassági rokonsággal, ahol a házasság révén a két rokonsági csoport egyedei passzívan, elhatározásuktól függetlenül kerülnek rokoni kapcsolatba.

A magyar nyelvterületen a műrokonságnak elterjedt formája a komaság (koma, komaasszony, kománé: keresztszülő és szülők közti kapcsolat) s a fogadott vagy választott keresztszülőség. A műrokonság fogalomkörébe sorolható a tejtestvérség, valamint a vérszerződés megkötése által létrejött vértestvérség is. Ezek részben a folklórban, részben csak elnevezésük révén fennmaradt jelenségek; a 19. sz. közepére a magyar parasztság körében már tartalmukat vesztették.

Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon