header pattern

Protocollum

Jelentése jegyzőkönyv. Valamely tárgyalásnak, nyilatkozatnak kikérdezett személyek, tanuk, vádlottak vallomásainak, szakértők véleményének, tanács vagy tanácskozó testület határozatainak leirása. A leirás kell hogy arra rendelt hivatalos személy (biró, közigazgatási tisztviselő, közjegyző, végrehajtó stb.) által történjék; magánjellegü feljegyzések csak névleg jegyzőkönyvek.

A protocollum lényeges kellékei: hogy a tárgyalás, kihallgatás, eljárás vagy határozathozatal lefolyását, a hely s az idő előadásával és a jelenvolt személyek megnevezésével teljesen és összefüggőleg feltüntesse. A némely hivatalos cselekményről (p. sommás tárgyalás, végrehajtás) felveendő jegyzőkönyv kellékeit a törvény tüzetesen szabályozza.

A jegyzőkönyveket rendszerint azonnal felveszik, a megjelenteknek felolvassák és azok által aláiratják. Az eljáró hatóság vagy hivatalos közeg aláirása feltétlenül szükséges. A szabályszerüen felvett jegyzőkönyv közokirat és mint ilyen teljes bizonyító erővel bir. A tartalom helytelenségének bizonyítása nincs ugyan kizárva, de a bizonyítás nem történik a hivatalnoknak meghagyott esküvel, mivel a protocollum a hivatali eskü alatt van felvéve.

Forrás: A Pallas Nagy Lexikona