header pattern

Kontraktualista

Az a személy, akinek a földesúrhoz való viszonyát írott szerződés (lat. contractus) szabályozta. A feudalizmusban így nevezték a földesúrnak szerződés szerint szolgáló jobbágyokat, valamint mindazokat, akik kontraktus mellett béreltek, ...

Jobbágytelek

Másként jobbágyhely, latinul sessio, porta vagy fundus. A földesúr által a jobbágyoknak meghatározott szolgáltatásokért használatra átengedett föld. A jobbágytelek volt a feudalizmus rendszerében a termelés és adózás alapegysége. A ...

Zsellér

A tágabb értelemben vett jobbágyság alsó rétege. A zsellér szó jelentése századok folyamán változott, sőt az úrbérrendezés előtt helyileg is más-más kritériumok alapján minősült valaki zsellérnek. Néhol az, aki egyáltalán nem vagy csak ...

Örökös jobbágyság

A jobbágyrendszer második, kései felvirágzása, súlyos jogi, gazdasági következményekkel járó, a korábbinál szorosabb függőségi viszony a földesúr és a jobbágy között. Az örökös jobbágyság rendszerének lényege két pontban foglalható ...