header pattern

Szabados

Latinul libertinus. Megkülönböztető elnevezése azoknak a jobbágyoknak, akik földesurukhoz való viszonyukban valamilyen szabadságot, mentességet élveztek. Általában az alábbi esetekben illettek valakit libertinus elnevezéssel:

Legáltalánosabban a személyükben szabadokat, tehát a költözési szabadsággal rendelkező jobbágyokat, szemben a röghöz kötött jobbágyokkal ( örökös jobbágyság, jobbágyköltözés).

Azokat, akik valamely földesúri birtok használata révén nyertek mentességet bizonyos szolgáltatások alól. A libertinusság ebben az esetben csak a birtok használati idejére szólt.

Az olyan jobbágyokat, zselléreket, akik részben vagy teljesen, ideiglenesen vagy végleg megváltották földesúri terheiket. Szabadok lettek kötelezettségeik teljesítése alól, de önmagában ez nem jelentett személyi szabadságot is. Éppen fordítva: legtöbbször már úrbéres terheik megváltása előtt libertinusok voltak.

Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon