header pattern

Agilis

Az agilis olyan nem nemes ember volt, akinek csak a felesége volt nemes, vagy olyan gyermek akinek csak anyja volt az. A feleség által a házasságba vitt birtok nemesi birtoknak számított, vagy éppen egy kúria nemesi kúriának, így az adó ...

Nemesi felkelés

Latinul (insurrectio) kiejtve inszurrekció. A nemesi birtokhoz eleitől fogva hozzáfüződött a honvédelmi kötelezettség. Régen, ha a haza veszélyben volt, a véres kard szertehordozására indultak a nemesek a hadba; első királyaink alatt még a régi ...

Egytelkes nemes

A kisnemesek alsó kategóriájához tartozó, egyetlen telkén parasztmódra élő és gazdálkodó nemes. Nem voltak jobbágyai és jobbágytelkei (jobbágytelek), legfeljebb néhány birtoktalan zsellér szolgálta. A nemesi társadalomban az egytelkes ...

Hajdúk

Magyar néprajzi csoport a Közép-Tiszántúlon. A hajdú szó a 16. sz. elején még ’barompásztor, tehénpásztor’ jelentésben élt. Fegyveres hajdúk védték a feudális magáncsapatoktól és a portyázó törököktől a 16. sz.-i Mo. fontos kiviteli cikkét, ...

Megszólítások

Ma már tudjuk, hogy az előkelőket a honfoglalás idején "bőség"-nek nevezték. Törökös szónak vélhetjük, hiszen náluk a "Bey" az előkelő. A nagyságos "magnificus" cím a XV-XVI századtól járt azoknak a főrendeknek, akik a királytól, vagy a ...

Armalista

Olyan nemesember, aki csak címert és nemesi levelet, vagyis ármálist kapott, de királyi adománylevelet s jószágot nem. Ellentéte: jószágos nemes. Az A. nemesítés nálunk a XV. század folytán jött szokásba s a következő századokban az ...

Nemességi igazolás

A nemesség igazolás a nemesi cím jogos használatának igazolása. Mivel a nemesi címmel számos kiváltság és társadalmi előny járt együtt, sokan próbálkoztak hamis nemesi levelekkel és iratokkal nemesi kiváltságokhoz jutni. Ez tette ...

Közbirtokosság

A társas birtoklásnak egy neme, mely nemesi birtokokra és az azokkal kapcsolatos jogokra vonatkozik. A közbirtok tehát közös nemesi birtok, melyet a K. tagjai közösen használnak, vagy melynek jövedelmében bizonyos arány szerint ...