header pattern

Fasciculus

A fonshoz hasonló értelemben használt kifejezés.

Fons

Magyarul kútfő. A magyarországi feudális kormányhatóságoknál az ügyirat vagy a legkisebb tárgyi egység, a tétel latin neve.

Mire is jó ez?

A kifejezéssel gyakran találkozhatunk például a kancellária, kamara és a helytartótanács iratanyagában.

Kútfő

Többféle levéltári egység megnevezésére szolgáló kifejezés. Kisebb tárgyi egység, egyedi ügyek iratait tartalmazó egység vagy ügyirat.

Forrás: Levéltári terminológiai lexikon. Bp., 1982.